Coaching

Coaching particulier

Deze coaching/begeleiding dient ter ondersteuning en ter versterking van de klant, zodat hij/zij zelf weer in staat is het werk te hervatten of in staat is om zelfstandig en gericht te zoeken naar passend betaald werk. De belemmeringen worden tijdens dit coachingstraject weggenomen of beheersbaar gemaakt.

“Vertrouwen creëren in eigen kunnen!”

Kennismaking & intake

Afhankelijk van de behoefte worden één of meer van de volgende individuele middelen ingezet:
Assertiviteitstraining
Loopbaanoriëntatie
Rouwverwerking
Empowerment

Persoonlijke begeleiding

Het doel is om door middel van meerdere gesprekken zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen / beheersbaar te maken. Hierdoor bent u beter in staat weer zelfstandig te acteren op de arbeidsmarkt.
Minimaal 3 persoonlijke gesprekken.

Thuiswerkopdrachten

Vanuit de persoonlijke gesprekken worden “thuiswerkopdrachten” aangereikt die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Deze zullen tijdens het volgende contactmoment centraal staan, waarop eventueel vervolgacties ingezet worden.
Minimaal 6 thuiswerkopdrachten.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag.

Online coaching

E-coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarin wij op interactieve wijze invulling geven aan het doel van het traject.
Bewustwording en persoonlijke groei.
Het vergroten van het zelfvertrouwen.
Het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Evaluatie & eindrapportage

In de eindfase worden de behaalde resultaten besproken, de gerealiseerde thuiswerkopdrachten geëvalueerd en in een rapportage worden vastgelegd.
Persoonlijk eindgesprek.
Afronding door middel van een eindrapportage.

Resultaat

De belemmeringen worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. De klant is in staat om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden.
Dit resultaat wordt beschreven in de eindrapportage.

Kosten

De kosten worden tijdens de kennismaking besproken en zijn afhankelijk van de duur van het traject. Voor het kennismakings-/startgesprek wordt een vast bedrag berekend.

COA (coaching)