Werk(her)oriëntatie

Werkoriëntatie particulier

Deze dienst heeft als doel een realistisch arbeidsmarktperspectief of alternatief scheppen als je je eigen werk niet meer kunt doen. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen waarover je al beschikt. Het geboden perspectief moet daarop aansluiten en leiden tot een realistisch beroep of beroepsrichting waarnaar voldoende vraag is op de huidige arbeidsmarkt.

“De brug naar (passende) arbeid!”

Kennismaking & intake

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt (heroriëntatie), aansluitend op de competenties, vaardigheden en realistische haalbaarheid van de klant.
Opstellen van competentieprofiel
Realistische mogelijkheden afstemmen
Intelligentieniveau en vaardigheden inzichtelijk maken

Thuiswerkopdrachten

Vanuit de persoonlijke gesprekken worden “thuiswerk opdrachten” aangereikt die op korte termijn uitgevoerd moeten worden.
Specifieke assessments via een online werkomgeving
Minimaal 3 thuiswerkopdrachten

Persoonlijke begeleiding

Door middel van persoonlijke gesprekken en de “thuiswerk opdrachten”, krijgt de klant goed inzicht in de realistische mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt
O.a. het doornemen van de testresultaten en hierin de vertaalslag maken
Minimaal 2 persoonlijke face-to-face gesprekken

Online coaching

E-coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij wij op een interactieve wijze invulling geven aan het doel van het traject.
Thuiswerkopdrachten worden uitvoerig besproken.
Het inzichtelijk maken van de huidige arbeidsmarkt mogelijkheden in de regio.

Evaluatie & eindrapportage

In deze eindfase worden de behaalde resultaten besproken, de gerealiseerde thuiswerkopdrachten  geëvalueerd en in een rapportage vastgelegd.
Eindgesprek face-to-face met een onderbouwd beroepsadvies
Afronding door middel van een eindrapportage

Resultaat

Een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op basis van een uitgewerkt competentieprofiel. Het resultaat is uitgewerkt in een eindrapportage.

Duur en doorlooptijd

Dit traject bestaat uit twee dagdelen.

Kosten

Dit zal tijdens de kennismaking met  u besproken worden. Voor het kennismakings-/ startgesprek wordt een vast bedrag berekend.

Werkoriëntatie