Budgetcoaching in combinatie met re-integratie

Budgetcoaching in combinatie met re-integratie

Er wordt een re-integratietraject (WerkFit of Naar Werk) gestart om te re-integreren richting eigen werk of om terug te keren op de arbeidsmarkt. Door verschillende life-events kunnen echter financiële problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, inkomensdaling vanwege een uitkering, mantelzorgsituaties of werkloosheid van partner. Een diversiteit aan gebeurtenissen waardoor bij een grote doelgroep financiële problemen ontstaat. Geldzorgen veroorzaken stressklachten op lichamelijk en psychisch vlak. Dit staat nagenoeg altijd re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg.

BuroBudgetcoaching is onderdeel van het LeerWerkburo; een uniek traject met één doel… financieel ontzorgen en ontlasten, zodat er ruimte ontstaat om zorgeloos te re-integreren.

Hoe werkt het?

Bij aanvang voeren wij een financiële scan uit. Wij brengen de situatie in kaart met een duidelijk en transparant plan van aanpak. Zodra de klant het financiële plan van aanpak akkoord geeft, volgt een gesprek samen met de re-integratiecoach van het LeerWerkburo: een driegesprek. Deze coach is ook een vast contactpersoon en komt uit de regio of bevindt zich op dezelfde locatie als de budgetcoach. Tijdens dit gesprek worden globale indrukken en afspraken met elkaar afgestemd. Daarna gaat de klant samen met de re-integratiecoach intensief aan de slag om te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen in de regio. De reeds opgedane werkervaring, genoten opleiding(en) en wensberoepen van de klant worden uitvoerig besproken. Mogelijk komt hier ook omscholing aan te pas, mits dit realistische mogelijkheden schept voor een breder arbeidsmarktperspectief. Samengevat wordt ook dit vastgelegd in een plan van aanpak.

Tijdens het re-integratietraject  zullen wij - indien psychisch en fysiek haalbaar - weer realistische mogelijkheden creëren op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door middel van arbeidsmarktgerelateerde (individuele) coaching, loopbaancoaching, diverse trainingen en gesprekken.

De kracht van dit combinatietraject is dat klant, budgetcoach en re-integratiecoach met elkaar verbonden zijn en in driegesprekken ook de voortgang bewaken.

Het combinatietraject heeft gemiddeld een looptijd van één jaar. In deze periode zullen wij een realistisch arbeidsmarktperspectief creëren én is de klant weer in staat om zelfstandig de financiële zaken op te pakken. Indien wenselijk is het mogelijk om het traject langer voort te zetten.

Uiteraard maken wij de klant gaandeweg het traject weer zelfredzaam in zijn eigen financiële zaken. Budgetteren is aan te leren!

Een samenwerking met twee partijen, waarbij de klant centraal staat!

positief-burobudgetcoaching-met-slogan-png-zw