Coaching ter voorbereiding

Dit coachingstraject dient ter ondersteuning en versterking van de klant, zodat hij/zij zelf weer in staat is het werk te hervatten of om zelfstandig en gericht te zoeken naar passend betaald werk. Tijdens dit traject worden belemmeringen weggenomen of beheersbaar gemaakt.

“Vertrouwen creëren in eigen kunnen!”

Kennismaking & intake

Op basis van de behoefte van de klant worden één of meer van de volgende individuele middelen ingezet:
Assertiviteitstraining
Loopbaanoriëntatie
Rouwverwerking
Empowerment

Persoonlijke begeleiding

Het doel is om door middel van meerdere gesprekken zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen of beheersbaar te maken. Hierdoor is de klant beter in staat weer zelfstandig te acteren op de arbeidsmarkt.
Minimaal 3 persoonlijke gesprekken

Thuiswerkopdrachten

Vanuit de persoonlijke gesprekken worden “thuiswerkopdrachten” aangereikt die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Deze opdrachten staan tijdens het volgende contactmoment centraal. Daarna worden eventuele vervolgacties ingezet.
Minimaal 6 thuiswerkopdrachten

Online coaching

E-coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarin wij op interactieve wijze invulling geven aan het doel van het traject.
Bewustwording en persoonlijke groei
Het vergroten van het zelfvertrouwen
Het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Evaluatie & eindrapportage

In deze eindfase worden de behaalde resultaten besproken, de gerealiseerde thuiswerkopdrachten geëvalueerd en in een rapportage vastgelegd.
Persoonlijk eindgesprek
Afronding door middel van een eindrapportage

Resultaat

De belemmeringen worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. De klant is in staat om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden. Dit resultaat wordt beschreven in de eindrapportage.

Coaching ter voorbereiding