Sollicitatiehulp

Deze individuele training is gericht op klanten die vanuit zichzelf over voldoende mogelijkheden beschikken qua opleiding en werkervaring in betaald werk, maar die onvoldoende in staat zijn zichzelf op een adequate manier te presenteren richting de arbeidsmarkt of toekomstige werkgever. Deze training geeft de klant voldoende handvatten om zelfstandig te solliciteren en zich actief te bewegen op de arbeidsmarkt.

“Samen een basis maken voor succesvol solliciteren!”

Kennismaking & intake

Afhankelijk van de vraagstelling worden een of meerdere middelen ingezet, zoals:
Het opstellen van een effectief CV.
Het schrijven van een sterke sollicitatiebrief.
Wegwijs maken van de digitale vacature omgeving (social media/vacaturebanken).
Trainen van presentatie- en gesprekstechnieken.
Tips & trucs rondom solliciteren en de opvolging.

Persoonlijke begeleiding

Vanuit van de individuele trainingen wordt de klant gecoacht in het zelfstandig beheersbaar maken van diverse sollicitatie-activiteiten. Met name de opvolging na het solliciteren en de presentatie- en gesprekstechnieken vormen bij dit onderdeel de basis.
Minimaal 2 persoonlijke face-to-face gesprekken.

Thuiswerkopdrachten

Vanuit de persoonlijke gesprekken zullen er “thuiswerk opdrachten” aangereikt worden die in kort termijn uitgevoerd moeten worden.
Minimaal 4 thuiswerkopdrachten.

Online coaching

E-coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarin wij op interactieve wijze invulling geven aan het doel van het traject.
Thuiswerkopdrachten worden uitvoerig besproken.
Het versterken van effectief solliciteren.
 Zelfstandig en concreet de weg vinden binnen  digitale vacatureomgevingen.

Evaluatie & eindrapportage

In deze eindfase worden de behaalde resultaten besproken, de gerealiseerde thuiswerkopdrachten geëvalueerd en de rapportage vastgelegd.
Eindgesprek face-to-face.
Afronding door middel van een eindrapportage.

Resultaat

De klant is in staat om zelfstandig te zoeken naar betaalde arbeid en zichzelf op een effectieve manier te presenteren op de arbeidsmarkt en/of bij mogelijk toekomstige werkgevers.

Coaching gemeente