Re-integratiecoach regio Alkmaar Heerhugowaard 16 – 24 uur per week

RE-INTEGRATIECOACH REGIO ALKMAAR & HEERHUGOWAARD  16-24 uur per week

  • Deze functie kan zowel in loondienst als op zzp basis worden uitgevoerd.
  • Er wordt gewerkt vanuit het kantoor Heerhugowaard.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De re-integratiecoach cq trajectbegeleider begeleidt mensen die zijn uitgevallen wegens (langdurige)ziekte, in opdracht van de uitkerende instantie UWV. Het LeerWerkburo onderneemt die acties die nodig zijn om deze (soms kwetsbare) doelgroep te activeren, stimuleren, motiveren en re-integreren richting de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk.

Tijdens de eerste kennismaking met de klant inventariseer jij welke benodigde acties er nodig zijn om stapjes te kunnen maken met daarbij als doel de aanwezige belemmeringen weg te nemen en/of beheersbaarder te maken, zodat er ruimte ontstaat voor de weg richting de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk. In het re-integratietraject wordt een duidelijke balans afgestemd tussen de activiteiten van jou als coach en die van de klant. Ook ben jij duidelijk in staat richting te geven aan het re-integratietraject, mede door middel van het opgestelde plan van aanpak en re-integratieplan. Het gaat hier om trajecten Werkfit en Naar Werk - coachingstrajecten richting de arbeidsmarkt. Zie onze website voor meer inhoudelijke informatie over deze trajecten.

Jij kan de door jouw kennis en contacten binnen het regionale netwerk deuren openen die anders gesloten zouden blijven. Goede coachende gesprekstechnieken zijn daarbij vanzelfsprekend, alsmede geduld, empathisch- en doorzettingsvermogen. Daarnaast signaleer je (arbeids)mogelijkheden van de klant en ben je in staat dit te vertalen in een goede voorbereiding om vervolgstappen met de klant te kunnen maken.  Ook het inzetten van vrijwilligerswerk en het opbouwen van een stabiel dagritme kan een onderdeel zijn als de afstand tot de arbeidsmarkt te fors is. Ook bestaat de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van omscholing en moet je dit kunnen vertalen in verslaglegging richting de opdrachtgever voorzien van motivatie en het benoemen van realistische arbeidsmogelijkheden in de regio.

Daarbij beschik je over actuele kennis over de van toepassing zijnde wetgeving en rondom de ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsprocedures. Gedurende het hele traject zorg je voor een zorgvuldige en accurate vastlegging van het verloop van het traject middels een geautomatiseerd dossier. Door middel van rapportages richting opdrachtgevers worden deze op de hoogte gehouden van het verloop van de door hen ingekochte trajecten.

FUNCTIE EISEN
* Recente werkervaring als re-integratiebegeleider  (MUST)
* Bekend met de doelgroepen WIA & Wajong
*  Vaardig met het Office pakket
* Doorzetter, niet opgeven, denken in mogelijkheden
* In bezit van rijbewijs B en eigen auto
* Goed bekend in de wereld van uitkeringsinstanties en 'Poortwachter'
* Goede rapportagevaardigheden
* Verklaring omtrent goed gedrag kunnen overleggen

Past dit profiel en functie-eisen bij jouw werkervaring en zoektocht naar die leuke baan? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar Ilona Koense op e-mailadres info@leerwerkburo.nl.

Dit e-mailadres kan tevens gebruikt worden voor eventuele vragen over de functie, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Vereiste ervaring: Re-integratiecoach / loopbaanadviseur / werkcoach: 3 jaar