WERKFIT Re-integratietraject

WAT IS WERKFIT MAKEN?

WerkFit maken is een re-integratietraject voor klanten met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV en heeft als doel de klant te versterken zodat dat hij/zij (mogelijk in combinatie met scholing) op termijn het werk weer kan hervatten.

HOE ZIET HET WERKFIT MAKEN TRAJECT ERUIT?

Dit re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat de begeleiding en coaching die gegeven wordt, waarvan het UWV al een inhoudelijke opsomming heeft beschreven in het werkplan. Mochten er tijdens één van de huisbezoeken andere relevante zaken naar voren komen, dan zal dit worden afgestemd met het UWV (mits dit van invloed is op de inhoud en einddoel van het traject).

De fases waaruit het WerkFit traject kan bestaan zijn:

√  Versterken van de werknemersvaardigheden
√  Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
√  Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

leerwerkburo_3fases

 

 

 

 

WAT IS HET DOEL VAN WERKFIT MAKEN?

Het doel van WerkFit maken is dat de klant weer klaar is voor de arbeidsmarkt. Dit betekent niet dat alle belemmeringen - waarop de ZW- of AG-uitkering gebaseerd is - worden weggenomen maar wel dat deze zoveel mogelijk beheersbaar worden gemaakt.

Wij zien vaak dat onze klanten weer flinke stappen maken in de juiste richting, als wij ze uitleggen hoe bepaalde processen werken en/of hoe ze kunnen leren omgaan met aanwezige beperkingen. Bijkomend voordeel is dat ze merken dat ze zich zekerder gaan voelen!

Het gaat erom dat de klant hiermee leert omgaan, zodat er meer ruimte en mogelijkheden ontstaan om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. Na afloop van het re-integratietraject WerkFit kan de klant weer richting werk, eventueel met (vervolg)begeleiding van een Naar Werk traject.

VOOR WIE IS HET WERKFIT MAKEN TRAJECT BEDOELD?

Klanten met een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV en die beschikken over arbeidsvermogen, kunnen in aanmerking komen voor een WerkFit maken traject.

√  Varianten van een AG-uitkering: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ
√  ZW-uitkering: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden