Werkgever (B2B)

Werkgever (B2B)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bijna niet meer weg te denken uit het huidige ondernemerschap.

Veel bedrijven kiezen er nu dan ook voor om hun organisatie open te stellen voor nieuwe medewerkers met een arbeidshandicap. Dit kunnen werknemers zijn met een (historische) fysieke of psychische beperking. Medewerkers die nog prima een bijdrage kunnen leveren aan het arbeidsproces en die op hun manier een productieve rol kunnen spelen in uw organisatie!

Bij het aannemen van werknemers met een arbeidshandicap kan het zijn dat er subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn. Deze financiële voordelen kunnen voor u interessant zijn om voor die medewerker(s) een mogelijkheid te creëren om een rol van betekenis te spelen in het arbeidsproces.

Om dit arbeidsproces makkelijker te laten verlopen en de duurzaamheid voor u en uw medewerker(s) te waarborgen kunnen wij Jobcoaching of "coaching on the job" inzetten.