Over ons

Ilona Koense begon haar carrière in de uitzendbranche en maakte na acht jaar de overstap naar de re-integratiebranche, waar ze jaren werkzaam was als teamleider. In deze periode heeft ze een groot netwerk opgebouwd en waardevolle ervaring binnen diverse disciplines opgedaan, van Uitkeringsgerechtigde WW/ZW/WIA/ WaJong, Nuggers, Inburgering tot Outplacement. Binnenkort start zij met de opleiding tot Arbeidsdeskundige (post-HBO). Begin 2010 belandde Ilona zelf door een fysieke beperking in een WIA-situatie. Aangezien bij de pakken neerzitten niet voorkomt in haar vocabulaire, was dit voor haar dé kans om een eigen re-integratiebureau op te zetten. En met succes. Dankzij haar jarenlange ervaring, expertise en waardevolle netwerk was het LeerWerkburo meteen een naam in de re-integratiebranche.

Haar missie: bewijzen dat iemand echt nog wat kan betekenen op de arbeidsmarkt én laten zien dat re-integratie ook anders kan. Haar werkwijze is gebaseerd op persoonlijk contact en het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen. Haar motto: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Iemand laten ervaren dat hij/zij echt nog een “rol van betekenis” kan hebben in de maatschappij, in welke vorm dan ook, daar draait het om.

Het LeerWerkburo

Het LeerWerkburo is een persoonlijk re-integratiebureau met landelijke dekking. Wij vormen de brug naar passend arbeid en stimuleren vertrouwen in eigen kunnen. Of iemand langdurig uit het arbeidsproces is of ineens te kampen heeft met een psychische of fysieke beperking, wij laten zien dat iedereen op zijn eigen manier een rol van betekenis heeft. Klanten stimuleren en het vertrouwen (terug) geven dat hij/zij echt nog wel wat kan, zijn handvatten die wij (af en toe letterlijk) aanreiken. Wij denken niet in beperkingen maar laten klanten ervaren welke mogelijkheden er nog wél zijn. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zorgt voor een voldaan gevoel: het gevoel dat je weer mee doet. Dat is het mooiste resultaat dat we tijdens een re-integratietraject met elkaar kunt bereiken!

Met gezonde energie en enthousiasme zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een mooie organisatie met een stabiele basis en een fantastisch team. Wij brengen partijen op een natuurlijke wijze met elkaar in verbinding en vormen de schakel tussen de klant en hulpverleningsinstanties en/of opdrachtgevers. Onze doelstelling is activeren, stimuleren, motiveren en re-integreren vanuit een breed perspectief.

Wij zijn een daadkrachtig en transparant bureau waar alles draait om persoonlijk contact en duidelijke communicatie. Dankzij onze korte lijnen kunnen wij snel schakelen en een efficiënte werkwijze garanderen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Wij werken in heel Nederland. Onze coaches werken vanuit flexlocaties en eigen kantoren. Via huisbezoeken houden wij het contact persoonlijk en zijn wij altijd in de buurt!

De brug naar passend arbeid
Vertrouwen in eigen kunnen
Verbinding
Persoonlijk en korte lijnen

Onze kernmerken:

√  Tijdigheid & uniformiteit van rapportages
 Korte communicatielijnen & snel schakelen
√  Op de hoogte van de behoefte vanuit de arbeidsmarkt
√  Landelijke dekking
  Groot netwerk aan bedrijven in de regio's Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Haaglanden, Drechtsteden, Rotterdam en Groot Amsterdam

Onze ervaring:

  Voorschakeltrajecten UWV en Gemeente (voorheen sociale activering)
  Langdurige trajecten UWV (WerkFit en Naar Werk; voorheen vanuit gunning IB/BB)
  Individuele coaching, werkoriëntatie/loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining
 Jobhunting
  Outplacement (B2B)
  2e Spoortrajecten (B2B)
  Budgetcoaching / schuldhulpverlening