UWV/GEMEENTES

UWV / Gemeentes 

Een belangrijke doelstelling van het LeerWerkburo is het aan het werk helpen van mensen met een (tijdelijke) beperking vanuit o.a. een ziektewet uitkering, WIA- of Wajong-status. Onze doelstellingen komen dus overeen met die van verwijzers zoals het UWV, gemeenten en hulpverlenende organisaties. De nieuwe dienstverlening WERKFIT maken en NAAR WERK is dan ook, kijkend naar onze ervaringen van de afgelopen jaren, een perfecte aanvulling op onze dienstverlening!

Wij richten ons op structurele oplossingen waar alle partijen profijt van hebben. Dat doen we door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen.

Download onze nieuwsbrief

De werkwijze van het LeerWerkburo is gebaseerd op het activeren, stimuleren, motiveren en doelgericht werken waarbij structuur, eigen kracht, effectiviteit en persoonlijke kwaliteit de uitgangspunten zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat betrokkenheid en vertrouwen de basis is voor succesvolle begeleiding. Wij kijken per individue naar de oplossing(en) zodat er een maatwerktraject ontstaat en de klant vertrouwen krijgt in zijn/haar eigen 'kunnen'.

Door deze actieve aanpak slaagt het LeerWerkburo erin om de klant te activeren, motiveren richting passend (duurzaam) werk of vrijwilligerswerk.

Wij hebben binnen ons team ruime ervaring op een diversiteit aan trajecten:

  Werkfit & Naar Werk
  Re-integratietraject "Starten als Zelfstandig ondernemer"
√  Langdurige trajecten (voorheen de gunningen IB/BB.LP/G/U/HA)
  In combinatie met budgetcoaching en schuldhulpverlening
Individuele coaching, werkoriëntatie/loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining
  Jobhunting
  Outplacement & 2e Spoortrajecten (B2B)

Wij kenmerken ons door:

 Tijdigheid & uniformiteit van rapportages
√  Korte communicatielijnen & snel kunnen schakelen
  Op de hoogte van de behoefte vanuit de arbeidsmarkt
  Groot netwerk aan bedrijven in de regio